Orzechowe Sady

Zakończenie 2 etapu budowy 5 bloku

1 marca 2019 r. zostały ukończone prace 2 etapu budowy 5 bloku. Wymurowano ściany parteru, wylano strop parteru i wykonano schody wewnętrzne.