Orzechowe Sady

Zakończenie 1 etapu budowy 6 bloku

15 czerwca 2019 r. został ukończony 1 etap budowy 6 bloku. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe oraz izolacje fundamentów i zasypki oraz rozprowadzono rury instalacji wodno – kanalizacyjnej.