Orzechowe Sady

Realizacja 4 etapu budowy 5 bloku

20 czerwca 2019 r. zrealizowano część prac 4 etapu budowy 5 bloku. Wykonano ocieplenie budynku. Rozprowadzono instalacje wewnętrzne. Ocieplono poddasze wełną.