Orzechowe Sady

Realizacja 3 etapu budowy 5 bloku

20 marca 2019 r. zrealizowano część prac 3 etapu budowy 5 bloku. Wykonano płytę żelbetową nad piwnicą i chudy beton. Położono więźbę dachową. Wymurowano ścianki działowe, ściany poddasza i kominy.