Orzechowe Sady

Realizacja 3 etapu budowy 4 bloku

1 marca 2019 r. zrealizowano część prac 3 etapu budowy 4 bloku. Wykonano płytę żelbetową nad piwnicą i chudy beton. Wymurowano ścianki działowe, ściany poddasza i kominy.